องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม
ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210